20 MIĘDZYNARODOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII