XXXIII KONFERENCJA „POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII”