Badanie pojemności płuc spirometrem – dlaczego warto je wykonać?