XXXIII KONFERENCJA „POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” WRAZ Z  IV POLSKIM KONGRESEM „POKONAĆ SEPSĘ”, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIACH 9-11 CZERWCA 2022 ROKU WE WROCŁAWIU.