Maski z rezerwuarem

Maski tlenowe z rezerwuarem stosowane są w tlenoterapii biernej, gdy standardowa maseczka nie jest w stanie zapewnić wystarczającego przepływu tlenu. Głównym celem tlenoterapii jest dostarczenie pacjentowi odpowiedniej ilości tlenu, aby wspomóc jego oddychanie i zapewnić optymalne warunki do regeneracji. Z zastosowaniem maski twarzowej z rezerwuarem dostarczany jest także tlen o wysokiej koncentracji.

Brak pasujących produktów.

Maska do tlenoterapii z rezerwuarem

Oferowane przez Cedical maski tlenowe z rezerwuarem tlenu zapewniają terapię tlenową, spersonalizowaną potrzeb danego pacjenta. Maseczka tlenowa z rezerwuarem umożliwia kontrolowaną dostawę tlenu z precyzyjną regulacją stężenia. Wygodne mocowanie i uszczelnienie na twarzy pacjenta zapewniają bezpieczne i skuteczne dostarczanie tlenu, niezależnie od tego, czy pacjent jest na oddziale szpitalnym, czy korzysta z tlenoterapii poza nim.

Maska do tlenoterapii biernej z rezerwuarem jest elementem wyposażenia służb medycznych, umożliwiającym efektywne i szybkie dostarczanie tlenu także osobom w stanie ostrym. Prezentowane modele maski do tlenu z rezerwuarem zostały wykonane z materiałów gwarantujących ich trwałość oraz zachowanie wysokiej jakości leczenia.

Worek Ambu z rezerwuarem

Worek Ambu z rezerwuarem to specjalistyczny sprzęt medyczny wykorzystywany w kontekście resuscytacji, czyli udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia lub innych nagłych sytuacji medycznych, które wymagają natychmiastowej interwencji w celu przywrócenia normalnej funkcji oddechowej i krążeniowej pacjenta. Oferowany przez Cedical worek Ambu z rezerwuarem jest przydatny w sytuacjach, gdy pacjent wymaga natychmiastowego wsparcia oddechowego. Podstawową zasadą działania worka Ambu z rezerwuarem jest sprężanie i rozprężanie go w odpowiednim rytmie, co powoduje przepływ tlenu do pacjenta przez maskę twarzową lub rurkę intubacyjną.

Zespół specjalistów Cedical pozostaje do dyspozycji! Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w podniesieniu komfortu tlenoterapii przez wybór odpowiedniej maski z rezerwuarem